Centre d'observació de la fauna a Buseu
(Baix Pallars)