Reforma: obertura d'un pati de llum en casa entre mitgeres a Vallfogona de Balaguer