Ampliació del refugio Ventosa

 

 
   

Seguiment de la construcció : timelaps