Ampliació del refugio Ventosa

 

     
   

Seguiment de la construcció : timelaps

TN produccions : Refugio Ventosa