Habitatge unifamiliar a Anglesola

 

     
 

Es construeix un habitatge unifamiliar a la població d’Anglesola de 155m2 útils, de planta baixa i pis que genera més energia de la que consumeix. Per aconseguir un edifici positiu, el punt més important és que a nivell tèrmic la demanda d’energia sigui molt baixa. Per aconseguir aquesta fita a l’hivern, es concep una de les quatre façanes com a captadora d’energia solar. Aquesta façana és la sud, i permet captar el 50% de l’energia solar que li arriba durant un dia d’hivern, que representa uns 1.500W/m2•dia i com la façana sud té 60m2 equivalen a uns 90kWh/dia. Aquesta quantitat d’energia és gairebé el doble que la demanda energètica tèrmica de l’edifici per mantenir la temperatura interior a 21ºC, durant un dia en el que la temperatura exterior és inferior als 5ºC de mitjana. Això implica que els dies totalment assolellats d’hivern, si no s’utilitzen les proteccions solars, es poden superar els 27ºC a l’interior.

L’edifici està construït amb estructura de fusta d’entramat lleuger i un aïllament de fibra de fusta entre 20 i 26cm. A la façana sud es diferencies dues parts: la part transparent corresponent a les finestres estàndard amb triple vidre que permeten captar la radiació directa del sol durant el dia, i l’altra part, corresponent a la part opaca, és una façana amb un aïllament exterior translúcid que permet captar l’energia del sol i un gruix interior de mur de pedra que actua com a acumulador tèrmic que s’escalfa durant el dia, acumulant el calor del sol i irradiant en infraroig durant la nit cap a l’interior. Aquest acumulador permet retardar l’aportació solar de les hores de llum del dia i entregar-lo a l’interior durant la nit de manera que permet estabilitzar la temperatura interior. Aquesta façana funciona completament passiva, ja que no hi ha cap mecanisme que la reguli, a excepció d’uns estors exteriors que sumats al canvi de trajectòria solar entre l’estiu i l’hivern fan que la façana no aporti calor a l’interior durant l’estiu, i la paret de pedra interior pugui actuar com a inèrcia tèrmica refrescant a les nits d’estiu.

El preu d’aquesta façana és equivalent al preu de façana convencional de les altres tres orientacions. Amb aquest sistema de façana la part tèrmica de l’edifici esta resolta passivament, i el disseny de la coberta a dues aigües asimètrica permet integrar els panells solars fotovoltaics que generaran l’energia elèctrica suficient pel funcionament de l’habitatge (electrodomèstics, il•luminació…) i amb un excedent elèctric auto generat que permet carregar un vehicle elèctric en l’equivalent a 100km a l’any. Aquest projecte d’habitatge unifamiliar, que ja està construït i en funcionament, serveix per demostrar que amb la combinació del disseny bioclimàtic, sistemes constructius passius i eficients, i sistemes actius de captació solar podem aconseguir que els edificis generin més energia de la que consumeixen.