Espai de recerca, creació audiovisual i pensament contemporani

 

   
   

ADD END : Estructura addicional de creació i adequació de potencial específic : http://addend.comissariat.cat/?attachment_id=1078