Rehabilitació i remodelació d'un anex d'habitatge a Sant-Cugat del Vallès