Casa a la Pobla de Segur

 

 
 
         
Es presenta el projecte de construcció d’un habitatge eficient d’uns 206m², construït bàsicament en fusta com a material estructural i d’acabat tant interior com exterior. Muntatge ràpid amb panells prefabricats en sec i envolvent ventilada. Materials naturals, estructura de fusta i aïllant de llana d’ovella. Amb un balanç d’energia gris molt baix. Temps de construcció 6 mesos.
Disseny bioclimàtic per aprofitar el sol a l’hivern i protegir-se d’ell a l’estiu, aquest punt és molt important degut a la seva ubicació. Consum energètic inferior a 1/5 part d’un edifici similar seguint el CTE. Balanç CO2 positiu. Petjada ecològica minimitzada. Millora els requisits d’eficiència tèrmica de les directrius europees de baix consum pel 2020. Captació solar integrada a la façana, amb suport climàtic d’un recuperador de calor per a estar en confort tot l’any amb un cost anual de calefacció inferior a 250€ anual. Un edifici pensat per al confort i la salut de l’usuari que funciona amb energies naturals renovables sense costos pel futur. Amb aquest exemple es demostra que aquest tipus de construcció s’adapta a tot tipus de clima.