Casal de barri Can Portabella a Barcelona

 

             

Publicació de l'ICAEN : Casal de barri Can Portabella a Barcelona

El projecte està basat en la modernització i ampliació d’un casal de barri per a l’ajuntament de Barcelona. L’edifici, anomenat Can Portabella, està situat al barri de Sant Andreu i era la residència del propietari d’una antiga fàbrica, al segle XIX. Recentment, l’ajuntament l’utilitzava per a activitats socials, però estava obsolet pel que fa a sistemes, flexibilitat dels espais i durabilitat. Per això, l’edifici s’amplia per una de les seves façanes i la resta es renova totalment, conservant les altres façanes i el terra de la primera planta. Els criteris seguits en aquesta millora estan basats en l’ús de materials de baix impacte mediambiental i en la reducció en el consum de recursos. L’ampliació està construïda amb fusta, emprant una estructura lleugera de fusta en façanes i col•locant 16cm d’aïllament natural a l’interior de l’entramat. Per als nous sostres i les parets de càrrega interior s’utilitza contra laminat. Per a la coberta ventilada, aïllada amb 24 cm de cotó reciclat, utilitzem estructura amb bigues de fusta, també. Les parets de façana existents, de 45 cm de gruix, queden ben aïllades per l’exterior amb 12 cm de fibra de fusta i acabades amb morter transpirable, que garanteix una estabilitat tèrmica dia-nit. Es fiquen noves finestres de fusta, i en totes elles s’hi instal•len noves proteccions solars mòbils. Una gran obertura en la façana sud permet al sol entrar fins a l’atri central i l’espai de circulacions.
Els sistemes estan plantejats seguint els mateixos criteris, considerant que l’edifici té un comportament passiu i el seu objectiu era produir més energia fotovoltaica que la que consumeix durant l’any. Els 40m2 de panells fotovoltaics instal•lats a la teulada produeixen més de 12.000 kWh/any, excedint la demanda estimada de l’edifici. Durant aquest primer any, el consum elèctric ha estat inferior a 8.500 kWh. El sistema climàtic instal•lat és una bomba de calor amb fan-coils a cada habitació. Aquests són els elements més petits del mercat, 1.600W aproximadament. El sistema de ventilació, amb un sistema de recuperador de calor, està instal•lat en dos sectors independents, un a la sala de conferències i l’altre per la resta de l’edifici. Existeix un bypass al sistema per a refredar l’edifici durant les nits d’estiu. A més a més, s’ha preparat un manual simplificat d’ús de l’edifici, específic per a cada habitació, per a explicar les estratègies bioclimàtiques que els usuaris han d’aplicar per tal d’aconseguir el confort interior
S’han instal•lat tres sensors de temperatura a l’edifici, per tal de recollir les dades i gràfics que ens mostren el seu comportament al llarg de l’any. Els resultats del programa PHPP per a demanda de calor i fred son 13,1 kWh/m2 l’any i 12,8 kWh/m2 l’any respectivament. Amb aquest exemple de construcció per a l’ajuntament de Barcelona, demostrem que la transformació d’un edifici existent en un edifici de balanç negatiu de CO2, és una realitat també amb un pressupost estàndard. Gràcies a l’ús de gran quantitat de fusta durant la seva construcció, el qual disminueix les emissions de CO2 i genera molta més energia de la que necessita durant l’any, A més a més, va ésser guardonat amb el premi d’eficiència energètica 2016 pel govern de la Generalitat de Catalunya en la categoria de modernització energètica, i serà el primer edifici d’energia nul•la (ZEB) o edifici positiu de Catalunya i, segurament, d’Espanya. La modernització i ampliació de Can Portabella, un casal de barri a Barcelona, serà el primer edifici públic positiu a Catalunya. Amb un balanç negatiu de CO2, aquest genera més energia de la que necessita durant l’any, mantenint un pressupost estàndard.