Nau industrial amb estructura de fusta

 

       
                   
Un Gran espai de Treball interior de 1500m² d’espai diàfan construït amb una estructura de fusta local del Pirineu, per albergar un taller de fabricació de prefabricats de fusta per a la construcció de cases efici-ents. Per què un lloc de treball no pot ser tan agradable, confortable i econòmic com les cases que s’hi fabriquen? Un espai confortable per a la feina, còmode, amb llum natural, un material noble i la satisfac-ció o sensació d’estar com a casa. Una estructura de fusta amb entramat lleuger amb envidraments de 20cm de gruix tant en la façana com en la coberta, amb parts envidrades o de policarbonat de 7 cel•les de una U=1.1 Wm2K de dimensions considerables, deixen entrar la llum natural per a la feina i el calor per al confort. Una geometria donada pels esforços horitzontals del pont grua resulta una silueta dentada i atractiva.