Rehabilitació d'habitatge entre mitgeres al casc antic de Llimiana