Habitatge en era existent a Lleret (Pallars Sobirà)

   
     
Reutilitzant el patrimoni construït molt ben situat respecte les lleis de la natura i de l’univers, aquest paller obert cap al sud i protegit dels vents de nord, ens proporciona a 1400 metres un lloc amb un microclima benigne. Seguint les seves indicacions es tanca amb una façana autoportant de fusta aïllada amb llana d’ovella i grans superfícies envidrades para captar passivament el màxim d’energia solar per a donar confort a l’interior. El mur existent en forma de ferradura es recreix per a envoltar l’edifici de fusta. Tenim un habitatge que funciona passivament només amb l’energia solar, encara que no hi hagi ningú, tal i com es mostra a la gràfica de la temperatura d’aquest hivern. A l’interior els murs es folren amb fusta i 16 cm de llana d’ovella que formarà una caixa poligonal inscrita dins de la forma de ferradura creant un espai tèrmicament autònom i confortable tot l’any basant-nos en la forma original del coneixement tradicional.