Ampliació d'habitatge al Pirineu

 

         
Es planteja una ampliació d’un habitatge existent en un municipi amb una topografia amb forts pendents, la qual cosa dificultava el procés de disseny. A l’hora de començar amb el procés de redacció del projecte, i tal com indicava el planejament urbanístic del municipi, s’havia de realitzar una coberta alineada amb la de la edificació existent, la qual cosa vam veure que no era adequat ja que feia molta ombra al carrer posterior, i per tractar-se d’un nucli de muntanya es creia convenient de modificar aquesta forma de la coberta per poder deixar passar el sol al hivern i així poder desfer la neu acumulada.
Disseny bioclimàtic per aprofitar el sol a l’hivern i protegir-se d’ell a l’estiu, aquest punt és molt important degut a la seva ubicació. Consum energètic inferior a 1/5 part d’un edifici similar seguint el CTE. Balanç CO2 positiu. Petjada ecològica minimitzada. Millora els requisits d’eficiència tèrmica de les directrius europees de baix consum pel 2020. Captació solar integrada a la façana, amb suport climàtic d’un recuperador de calor per a estar en confort tot l’any amb un cost anual de calefacció inferior a 250€ anual. Un edifici pensat per al confort i la salut de l’usuari que funciona amb energies naturals renovables sense costos pel futur.
El muntatge del conjunt es fa amb l’ajuda d’un helicòpter ja que els carrers són inaccessibles per al muntatge dels panells prefabricats. Així que els trasllada i alhora fa de grua de muntatge. Gran part del muntatge es fa en un únic dia, ja que la dificultat de transport i el pressupost ajustat ens obliga a utilitzar un helicòpter durant unes poques hores. Aquest factor fa que sigui molt important el procés previ de definició al mil•límetre durant la redacció del projecte, així com també la prefabricació al taller. Amb aquest exemple es demostra que aquest tipus de construcció s’adapta a tot tipus d’emplaçament per inaccessible que sigui.