6 habitatges de protecció pùblica a Palma de Mallorca