Reforma d'habitatge tradicional a Boren, Pallars Sobirà