Habitatge positiu a Sant Marti de Canals, Pallars Jussà