Construcció d'una cabana de pastor

 

       
         

Noticia a Pallars Digital :http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia

Noticies a TV3 : http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/les-noves-cabanes